Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska poligraficznego oraz próba przystosowania
do zmieniających się warunków organizacyjnych
i ekonomicznych na rynku poligraficznym.

Kliknij by przeczytać więcej
Musisz uaktualnić Flash Player'a Sprawdź jaką posiadasz aktualnie wersję..

Aktualności

29 października 2019r

Pragniemy z przykrością poinformować, że w niedzielę 27 października 2019 roku zmarł nasz kolega, wieloletni zasłużony drukarz, Tadeusz Kumorek. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 4 listopada 2019 roku o godzinie 13:00 na Cmentarzu Rakowickim.

26 lutego 2019r

Pragniemy z przykrością poinformować wszystkich kolegów, że 25 lutego 2019 roku odszedł od nas jeden z najstarszych kolegów Pan Adolf Wabik. Wieloletni zasłużony drukarz, przyjaciel młodych ludzi, wyróżniony najwyższymi odznaczeniami państwowymi i związkowymi. Współzałożyciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie. Ostatnie pożegnanie naszego Towarzysza Sztuki Drukarskiej odbędzie się w piątek 1 marca 2019 roku w Kaplicy o godzinie 11:40 na Cmentarzu w Batowicach, od stronu ulicy Reduty.

03 grudzień 2018r

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia oraz nestorów Klubu Seniora   na wigilijne spotkanie
14 grudnia 2018 roku  o godzinie 18.00 w restauracji „Wiedeńska Krew” Dworku Białoprądnickiego w  Krakowie przy ulicy  Papierniczej 2
  Wszystkim życzymy radosnych Świąt 
Zarząd Stowarzyszenia

30 listopad 2018r

Zakończona została realizacja projektu. Powstała piękna książka do przeczytania której serdecznie zapraszamy.
Projekt 2

30 październik 2018r

Za nami 22. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® - czterodniowe święto literatury, które odbyło się w dniach 25-28 października w EXPO Kraków. Miniona edycja to m.in. 615 Wystawców z 20 krajów, blisko 781 autorów oraz ponad 1 000 godzin programu towarzyszącego. Gościem honorowym Targów była Szwecja.
Na stoisku Stowarzyszenia widniały plakaty i ulotki promujące przygotowywana przez Stowarzyszenie publikację, a członkowie Stowarzyszenia udzielali szczegółowych informacji na jej temat, zachęcając do zapoznania się z nią od grudnia br.

22 październik 2018r

Zapraszamy na 22. edycję Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w dniach 25-28 października 2018. Stowarzyszenie wraz z Drukarnią Leyko, Drukarnią Grafkarton oraz Drukarnią Technet zaprasza do odwiedzenia naszego stoisko nr. D38 w  Hali Wisła.

25. wrzesień 2018r

W uroczystości Dnia Drukarza uczestniczyli zaproszeni goście, członkowie Stowarzyszenia oraz nestorzy poligrafii - skupieni w działającym przy Stowarzyszeniu Klubie Seniora – łącznie około 50osób. W spotkaniu udział wzięli również wyróżniający się pracownicy drukarń członków Stowarzyszenia - nominowani przez pracodawców do Medalu Largitores Luminis (LL). Są to osoby, które w swej pracy zawodowej stawiane są za wzór dobrego i rzetelnego pracownika, a swą postawą szerzą kulturę drukarską i wspierają innych.

W roku bieżącym zaszczyt ten przypadł i medal LL otrzymali
Piotr Szumera - Introligatornia Szumera S.j
Alicja Secemska – Introligatornia szumera S.J
Mariusz Leżański – Etyflex Sp. z o.o.
Rafał Kasprzyk – Multifol Sp.K. Sp. z o.o.
Marek Malik – Drukarnia Vakat Barbara Łętocha

02. wrzesień 2018r

Dzień Drukarza


ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii Kraków
ma zaszczyt zaprosić Członków Stowarzyszenia
na coroczną galę „Święta Drukarza”,
która odbędzie się
21 września 2018r. o godzinie 18.00 w DOM-u POLONII
Kraków, Rynek Główny 14

Podczas uroczystości, wyróżniającym się pracownikom krakowskich drukarń, zostaną wręczone wewnętrzne
medale Stowarzyszenia „Largitores Luminis”.
W imieniu Zarządu
Tomasz Kostecki


07 maj 2018r

W dniu 07 maja 2018r. podpisana została pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie a Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Poligrafii Kraków umowa o wsparciu zadania publicznego tj. realizacja projektu pod tytułem „ Wspomnienia Nestorów Poligrafii Krakowskiej” część II – zebranie materiałów, redakcja i wydanie drugiej części publikacji. Projekty Termin realizacji zadania publicznego
20 marzec 2018 do 30 listopada 2018r.
Koszt realizacji zadania 43 510 zł
przy uzyskanej kwocie dotacji z Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 15 000 zł
wkładzie finansowym Stowarzyszenia 3.290zł
pracy społecznej wycenionej na 18.200zł
wkładzie rzeczowym 6.300zł

24. kwiecień 2018r

Na zebraniu Zarządu w dniu 24 kwietnia br. uchwałą nr 1/2018-2019 powołano Zespół Projektowy w składzie
- Antoni Matyasik Przewodniczący Zespołu
- Maciej Dudek - członek
- Janusz Kuzioła - członek
- Katarzyna Krzykawska- sekretarz
który przystąpił niezwłocznie do realizacji zadań nakreślonych przez Projekt

19. kwiecień 2018r

Odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym nastąpiło jego ukonstytuowanie. Skład Zarządu i pełnione funkcje przez poszczególnych członków w zakładce – zarząd

10 kwiecień 2018r

W dniu 10 kwietnia 2018r odbyło się
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW POLIGRAFII KRAKÓW.
W Zebraniu uczestniczyło 12-tu członków zwyczajnych oraz 5-ciu członków wspierających. ZWZ odbyło się w drugim terminie, zwołane zgodnie z zapisami Statutu i było prawomocne do podejmowania uchwał. Podjęte i uchwalone zostało 6 Uchwał . Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności za ostatni rok 2017/2018. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Na kolejną kadencję 2018 - 2020 wybrano Prezesa Zarządu Pana Tomasza Kosteckiego z Drukarni Legra oraz sześciu członków Zarządu:
- Antoni Matyasik
- Wojciech Jawor
- Paweł Kędzior
- Janusz Kuzioła
- Marek Cichy
- Zbigniew Krupiński

Zgodnie ze Statutem na pierwszym zebraniu Zarządu nastąpi ukonstytuowanie Zarządu.
Wybrano trzyosobową Komisję Rewizyjną:
- Jacek Sworowski – przewodniczący
- Krzysztof Orski – członek
- Krzysztof Żetowski - członek


22. marzec 2018r

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii Kraków zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 10 kwietnia 2018r. o godzinie 15.00. w Hotelu Metropolitan przy ulicy Berka Joselewicza 19.
Prosimy o obecność wszystkich członków Stowarzyszenia.

02 marzec 2018

Zarządzeniem Nr 538/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2018 r. zostały zatwierdzone wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza” Link do w.w zarządzenia: LINK
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poligrafii Kraków otrzymało dofinansowanie w wysokości 15.000zł dla projektu „ Wspomnienia Nestorów Poligrafii Krakowskiej” część II – zebranie materiałów, redakcja i wydanie drugiej części publikacji.
W najbliższych dniach zostanie przygotowana i przesłana do Gminy Miejskiej Kraków urealniona wersja projektu do wysokości przyznanej dotacji, a następnie podpisana umowa z Gminą Miejską Kraków o wsparcie zadania publicznego.

15 styczeń 2018

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 15 stycznia 2018r. złożył wniosek w
OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIDZICTWA NARODOWEGO pt. „ Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza” o realizację zadania publicznego pod nazwą: „ Wspomnienia Nestorów Poligrafii Krakowskiej” część II – zebranie materiałów, redakcja i wydanie drugiej części publikacji. do realizacji w okresie od 01.03.2018r. do 30.11.2018r.
wartość projektu 57.742 zł
wnioskowana kwota dotacji 30.300 zł
wkład własny Stowarzyszenia 3.890 zł

Archiwalne ogłoszenia

2014-2017